• โทร : 097-456-1928, 093-541-4442, 042-115-074
  • อีเมล์ : bcon.interior@gmail.com
  • เวลาทำการ : 10:00 น.-18:00 น.

ออกแบบภายใน-ภายนอก

  • Home
  • /
  • ออกแบบภายใน-ภายนอก

ออกแบบภายใน-ภายนอก


การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) คือ การออกแบบและการตกแต่งที่อยู่อาศัยที่ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยว่าทำอย่างไรให้ตอบโจทก์กับความต้องการโดยเน้นหลักของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยของห้องต่างๆตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่างๆ รวมถึงการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้สอยสูงสุดด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งช่วยให้ที่อยู่อาศัยของคุณมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงสไตล์ หรือรสนิยมของเจ้าของนั่นเอง

ตกแต่งแบบภายใน


การออกแบบภายใน (INTERIOR DESIGN) คือ การออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งห้องให้ ดูสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิต ประจำวันของผู้พักอาศัย นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถพัฒนารสนิยมด้านที่อยู่อาศัย และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบตกแต่งภายในด้วย

 

ขั้นตอนการทำงาน >>

ตกแต่งแบบภายนอก


การออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN ) หมายถึงการออกแบบ กำหนดวัสดุ (MATERIALS) ผิวสัมผัส (TEXTURE) สี (COLOUR) ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคาร ด้วยงาน จิตรกรรม ประติมากรรม การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี การใช้พันธุ์ ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการ ออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ ด้วย

 

ขั้นตอนการทำงาน >>

Call Now Button