• โทร : 093-541-4442, 063-994-9294, 042-180838
  • อีเมล์ : bcon.interior@gmail.com
  • เวลา : 10:00 น.-18:00 น.

บริการ

  • Home
  • /
  • บริการ

ตกแต่งภายในง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน


1. ประเมินราคาและเก็บข้อมูล

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการ และมีรายละเอียดเบื้องต้นอยู่แล้วแล้ว ให้ส่งรายละเอียด ความต้องการเบื้องต้น ขนาดพื้นที่หรือขนาดชิ้นงาน งบประมาน ได้ที่ช่องทางติดต่อ Email : bcon.interior@gmail.com หรือ โทร 093-541-4442, 063-994-9294, 042-180838 และถ้าหากลูกค้ามีแบบแปลนแล้วต้องการ เข้ามาปรึกษาที่บริษัทฯ หรือ ต้องการให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ และให้คำปรึกษาที่หน้างาน สามารถติดต่อนัดล่วงหน้าได้

2. การออกแบบ

เมื่อประเมินพื้นที่และสรุปราคาค่าออกแบบแล้ว จะดำเนินการ เซ็นสัญญาทำแบบและชำระค่าบริการออกแบบ 50% เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบ ดังนี้

* สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดการจัดสรรพื้นที่ และนำเสนอรูปแบบงาน
* ทีมงานออกแบบนำเสนอภาพเสมือนจริง 3D ก่อนสร้างจริง แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
* พัฒนาและนำเสนอร่างขั้นสุดท้าย (Final design)
* ทีมออกแบบเขียนแบบ สำหรับใช้ก่อสร้าง
* ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ

สรุปแบบเสร็จตามขั้นตอนแล้ว ชำระค่าบริการออกแบบที่เหลือ 50 % เพื่อประเมินราคาราคาก่อสร้างและก่อสร้างต่อไป

3. เอกสารสัญญาก่อสร้าง

ในเอกสารสัญญาก่อสร้างเพื่อเริ่มงานก่อสร้าง มีรายละเอียดการชำระเงินแบ่งเป็น4งวดดังนี้
งวดที่ 1 40 % เมื่อ วันที่เซ็นสัญญา
งวดที่ 2 30 % เมื่อ ปริมาณงานมีความคืบหน้าประมาณ 50% หรือหลังจากนำเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากโรงงานเข้ามาประกอบและติดตั้ง
งวดที่ 3 20 % เมื่อ หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด
งวดที่ 4 10 % เมื่อ หลังจากเก็บรายละเอียดงาน ทำความสะอาด และส่งมอบงาน

Call Now Button